Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
13 lipca 2021
Zarządzenie nr 5/2021 Prezesa Sądu

 

Warszawa, dnia 12.07.2021r

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 5

prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 12 lipca 2021 roku

w sprawie zasad i trybu zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2
oraz organizacji pracy w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie

     Na podstawie § 15 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 iutego 2006 r. w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów, art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 200lr - Prawo o ustroju sądów powszechnych w zw. z art. 11 § 1, art. 70 § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz art. 207 § 2 Kodeksu pracy, z uwagi na rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego zarządzam co następuje:

1. Zabrania się poruszania osób przebywających w budynku Sądu, z wyjątkiem pracowników Sądu, poza miejscem wyznaczonym na pierwszej kondygnacji budynku Sądu (parter) chyba, że prezes Sądu zdecyduje inaczej.

2. Zabrania się wstępu do budynku Sądu osobom które:

a) odmówią poddania się kontroli pomiaru temperatury lub dezynfekcji rąk,
b) u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała przekraczającą 37,5 °C,
c) mają widoczne objawy występujące w przypadku zakażenia COVID-19 (kaszel, duszności),
d) nie stosują się do obowiązku zakrywania nosa i ust.Osoby wchodzące do budynku powinny korzystać z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych im przyborów oraz przedmiotów (długopisy, maseczki, rękawiczki etc.).

3. Osoby przebywające na terenie Sądu, w tym na sali rozpraw, zobowiązane są do:

a) poddania się kontroli pomiaru temperatury,
b) zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki,
c) przeprowadzenia dezynfekcji rąk,
d) zachowania odstępu co najmniej 2 metrów od siebie.

4. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:

a) pracowników Sądu nie wykonujących czynności związanych z bezpośrednią obsługą interesantów, o ile nie przemieszczają się otwartymi ciągami komunikacyjnymi,
b) osoby która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

5. Terminy rozpraw i posiedzeń w których mogą brać udział strony lub inni uczestnicy wyznacza się z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia przy zachowaniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych, w tym bezpiecznego odstępu między osobami na sali rozpraw, o którym mowa w pkt. 4 ppkt d niniejszego zarządzenia.

6. Utrzymuje się zasadę telefonicznego informowania prezesa lub kierownika Sądu:

a) o zamiarze powrotu do pracy po okresie nieobecności, w sytuacjach wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożenia określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego,
b) o realizacji obowiązku kwarantanny zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
c) o wystąpieniu u pracownika niepokojących objawów choroby zakaźnej. W tym przypadku nie należy przychodzić do pracy, lecz pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania pomocy medycznej.

7. Udostępnia się osobom przebywającym na terenie Sądu środki do dezynfekcji rąk (przy wejściu do budynku, wejściu na salę rozpraw oraz toaletach), oraz w miarę potrzeby rękawice i maski.

8. Poddaje się akta i inne przesyłki do Sądu kwarantannie przez okres 24 h chyoa, że prezes Sądu zdecyduje inaczej.

9. Traci moc Zarządzenie nr 9 prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 maja 2020r w sprawie zasad i trybu zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz organizacji pracy w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie

 
 
 
P R E Z E S

 płk Rafał KORKUS

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie
Nowowiejska 28A
00-909 Warszawa
tel. 261845428
fax. 261845428
wsow@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.