Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
22 maja 2020
Zarządzenie nr 9/2020 prezesa Sądu dot. COViD-19

          Warszawa, dnia 15.05.2020r

 

ZARZĄDZENIE   NR   9

prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie z  dnia  22  maja  2020 roku

w sprawie zasad i trybu zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz organizacji pracy w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie 

     Na podstawie § 15 pkt 18  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu    wewnętrznego urzędowania tych sądów, art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zw. z art. 11 § 1, art. 70 § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r Prawo o ustroju sądów wojskowych  oraz art. 207 § 2 Kodeksu pracy, z uwagi na rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego zarządzam co następuje:

1.  Wstęp do budynku Sądu ogranicza się wyłącznie do:

 1.  osób wezwanych lub zawiadomionych w celu udziału w wyznaczonej rozprawie lub posiedzeniu, nie więcej niż 15 min przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia rozprawy / posiedzenia,
 2.  osób w celu złożenia pisma w miejscu do tego wyznaczonym bezpośrednio przy wejściu do budynku Sądu,
 3.  pracowników Sądu w celu wykonywania obowiązków służbowych,
 4.  funkcjonariuszy lub pracowników innych służb wykonujących obowiązki służbowe na terenie Sądu.

2.  Zabrania się poruszania w/w osób, z wyjątkiem pracowników Sądu, poza miejscem wyznaczonym na pierwszej kondygnacji budynku Sądu (parter) chyba, że prezes Sądu zdecyduje inaczej.

3.  Zabrania się wstępu do budynku Sądu osobom które:

 1.   odmówią poddania się kontroli pomiaru temperatury lub dezynfekcji rąk,
 2.   u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała przekraczającą 37,5 °C,
 3.   mają widoczne objawy występujące w przypadku zakażenia SARS-CoV-2 (kaszel, duszności),
 4.   nie stosują się do obowiązku zakrywania nosa i ust.


4.  Osoby wchodzące do budynku powinny korzystać z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych im przyborów oraz przedmiotów (długopisy, maseczki, rękawiczki etc.).

5.  Osoby przebywającre na terenie Sądu, w tym na sali rozpraw, zobowiązane są do:

 1.   poddania się kontroli pomiaru temperatury,
 2.   zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy,
 3.   przeprowadzenia dezynfekcji rąk,
 4.   zachowania odstępu co najmniej 2 metrów od siebie.

6.  Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:

 1.   pracowników Sądu niewykonujących czynności związanych z bezpośrednią obsługą interesantów, o ile nie przemieszczają się otwartym ciągiem komunikacyjnym na pierwszej kondygnacji Sądu (parter),
 2.   osoby która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

7.  Terminy rozpraw i posiedzeń w których mogą brać udział strony lub inni uczestnicy wyznacza się z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia przy zachowaniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych, w tym bezpiecznego odstępu między osobami na sali rozpraw, o którym mowa w pkt. 5 ppkt d) niniejszego zarządzenia.

8.  Utrzymuje się zasadę telefonicznego informowania prezesa lub kierownika Sądu:

 1.   o zamiarze powrotu do pracy po okresie nieobecności, w sytuacjach wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożenia określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego,
 2.   o realizacji obowiązku kwarantanny zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
 3.   o wystąpieniu u pracownika niepokojących objawów choroby zakaźnej. W tym przypadku nie należy przychodzić do pracy, lecz pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania pomocy medycznej. 

9.  Udostępnia się osobom przebywającym na terenie Sądu środki do dezynfekcji rąk (przy wejściu do budynku, wejściu na salę rozpraw oraz toaletach), oraz w miarę potrzeby rękawice, maski i przyłbice ochronne.

10.  Wsztrymuje się przyjmowanie stron we wszystkich sprawach, również w sprawach skarg, przez prezesa Sądu oraz dyżury wtorkowe od godz. 15.30.

11.  Poddaje się akta i inne przesyłki do Sądu kwarantannie przez okres 24h chyba, że prezes Sądu zdecyduje inaczej.

12.  Traci moc Zarządzenie nr 7 prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 maja 2020r. w sprawie zasad i trybu zapobiegania w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem.


                                                                                                                                                                   P R E Z E S

                                                                                                                                                            płk Rafał KORKUS

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie
Nowowiejska 28A
00-909 Warszawa
tel. 261845428
fax. 261845428
wsow@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.